Disclaimer

Disclaimer
Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Aansprakelijkheid
Maas Energy Systems alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Maas Energy Systems mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen zonder voorafgaande verwittiging. Maas Energy Systems is niet verantvoordelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Copyright
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via http://www.maasenergysystems.nl/ op enigerlei wijze te verspreiden.