Adres: Duisterendijk 5a, 8131 RA Wijhe
Postadres: Duisterendijk 5a 8131 RA WIJHE
+31 854 019 232
info@maasenergysystems.nl
Webshop: www.shop4power.nl

Ondersteuning bij overvol stroomnet, Gelderland geeft ondernemers handvatten

ESS

Op 13 mei 2024 ontvingen gedeputeerden Ans Mol en Helga Witjes een praktische
handleiding om ondernemers te helpen omgaan met netcongestie, oftewel de ‘file’ op
het elektriciteitsnet. Deze handleiding, opgesteld door experts, beschrijft welke
maatregelen nog mogelijk zijn en heeft in de praktijk zijn waarde bewezen.

Wat kunnen ondernemers doen?

Netcongestie vormt een grote uitdaging en beperkt de beschikbaarheid van
elektriciteit voor groei, verduurzaming of het starten van een bedrijf. Het is cruciaal
voor ondernemers om te weten welke stappen ze kunnen ondernemen. Daarom
hebben experts, in samenwerking met verschillende Gelderse organisaties, een
praktische handleiding opgesteld. Gedeputeerden Ans Mol en Helga Witjes namen
deze handleiding in ontvangst, samen met VNO-NCW Midden-voorzitter Marcel
Hielkema en de Gelderse ondernemer Jan Ros.

Praktische tips en ideeën

De handleiding biedt op een toegankelijke manier inzicht in mogelijke maatregelen,
zowel individueel als in samenwerking. Het document beschrijft wat nodig is, waar te
beginnen, wat de resultaten kunnen zijn en wie er kan helpen. Ondernemers kunnen
bijvoorbeeld zelf meer energie opwekken of een energiemanagementsysteem
aanschaffen. Dit systeem meet energiestromen, waardoor de ondernemer energie
efficiënter
kan gebruiken. Andere maatregelen zijn het gebruik van restwarmte of de
tijdelijke opslag van energie in batterijen. Samenwerkingen kunnen onder andere
leiden tot een gezamenlijke aansluiting, een gezamenlijk energiesysteem of een
directe aansluiting op een zonne- of windpark. De handleiding behandelt ook
kortetermijnmaatregelen.

Tevreden met de handleiding

Met deze handleiding willen we in Gelderland laten zien wat er wél mogelijk is. We
begrijpen de zorgen van het Gelderse bedrijfsleven. Terwijl we aan het
energiesysteem van de toekomst werken, moeten we tegelijkertijd oplossingen
vinden voor de huidige problemen.

Gemaakt door 40 experts

Dit initiatief kwam voort uit de zorgwekkende boodschap van netbeheerders TenneT
en Liander over de situatie op het elektriciteitsnet. Ondernemers ervaren
belemmeringen in de groei, ontwikkeling en verduurzaming van hun bedrijven. Om
hen vooruit te helpen, biedt de handleiding inzicht in maatregelen die zij zelf kunnen
nemen, achter de meter. De gids is ontwikkeld door de provincie Gelderland en het
Gelders Energieakkoord (GEA) in samenwerking met VNO-NCW Midden, MKB
Nederland, PVB Nederland en ongeveer 40 experts.

Inspirerend voorbeeld bij La Coquerie

Ondernemer Jan Ros van maaltijdbereider La Coquerie in Arnhem heeft al eerder het
heft in eigen handen genomen. Het bedrijf ontwikkelde zelf innovatieve oplossingen,
aangezien wachten geen optie was bij een jaarlijkse groei van 30%. Zo werden
zonnepanelen op het dak geplaatst, een solar carport gebouwd en grote batterijen
geïnstalleerd. Daarnaast werd een energiemanagementsysteem geïnstalleerd om de
pieken op het stroomnet beter te beheren. Het inspirerende voorbeeld van La
Coquerie en de handleiding helpen andere ondernemers om hun knelpunten te
verminderen.

Meer informatie

Voor een diepgaandere analyse van de netcongestieproblematiek en mogelijke
oplossingen, kunt u het e-book van Maas Energy Systems raadplegen. Dit e-book
biedt uitgebreide inzichten en praktische oplossingen voor ondernemers die met
netcongestie te maken hebben.


Recent Posts